Behandlingar

Första gången du kommer till oss ställer vi frågor om dina besvär, levnadsvanor, din hälsa för övrigt och vad du har för förväntningar. För oss är det också intressant att veta vilka mediciner du tar.

Sedan gör vi en noggrann undersökning av leder, muskler och nervsystemet för att komma fram till orsaken av dina besvär. Tillsammans  gör vi sedan upp ett behandlingsplan med målsättning.

Några områden vi jobbar med

  • Muskel- och skelettrelaterade besvär
  • Lättare psykosocial/ stressrelaterad ohälsa
  • Rehabilitering efter skador/ operation
  • Försäljning ortoser/ inlägg

Behandlingar

Alla nyheter »